Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Hovby slott

Mangårdsbyggnaden är en ståtlig herrgårds- byggnad från Hovby gård i Västra Eneby socken, och är den första byggnaden som uppfördes på Hembygdsgården i Kisa. 

Mangårdsbyggnaden före nedmonteringen

Det var Kisa-Västra Eneby Hembygdsförenings tanke att den skulle kunna användas som samlingslokal. Huset hade en längre tid stått tomt, och för att det inte helt skulle förfalla, förvärvades det av Hembygdsföreningen år 1927. Det flyttades och uppfördes 1927-28, och invigdes år 1929. Huset är en rymlig timmerbyggnad i en våning, stor vindsvåning och med ett s k säteritak av vanlig herrgårdsstil från 1600-talets mitt. 

När byggnaden monterades ned hittade man bland grundstenarna ett mynt på 1/4 öre från 1644, och man tror att det är byggnadsåret, eftersom Hovby gård då också blev säteri. Byggnadsstilen är helt symmetrisk karolinsk, med förstuga och stor sal i mitten samt två rum vid vardera gavel. (För att få en större sal togs vid återuppförandet väggen bort mellan salen och det sydvästra gavelrummet).

Hovby Slott - mangårdsbyggnaden idag 

Ägare till Hovby gård var i början av 1600- talet översten Erik Slatte. Troligen byggdes sedan mangårdsbyggnaden av hans efter- trädare Gustaf Drake (sjörövaren i Viktor Rydbergs "Fribytaren på Östersjön").

Traditionsdominanten Nils Dacke figurerar också i gårdens historia. På en innervägg i ett av de mindre gårdshusen fanns ett porträtt målat, som skulle föreställa Nils Dacke. Bilden är nu borta, men konstnären Nils Månsson Mandelgren avmålade den på 1840-talet. Bilden publicerades senare i kalendern "Nornan" år 1874, och en kopia finns nu i lilla rummet till höger om förstugan.