Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Apoteket

Många av dessa saker kommer från det gamla apoteket i Skänninge.

På tavlan kan man se innehavare av apoteket sedan 1760 - 1970.

Var apoteket i Skänninge ursprungligen var beläget vet man inte, men däremot vet man att det på 1860-talet flyttades från en fastighet mitt emot kyrkan till andra lokaler vid Follingegatan.

På bilden apotekslokalen med apotekare John Jadbäck och apotekstekniker Karl-Axel Hagberg.