Välkommen till den vackra Storgruvelaven i Bersbo!

 

I mitten av 1800-talet var Åtvidabergs Kopparverk Sveriges ledande kopparproducent och Bersbo omnämns som södra Sveriges största gruvsamhälle. Kopparframställningen upphörde 1902 och idag är Bersbo gruvfält sanerat och övertäckt. Många av de gamla gruvarbetarbostäderna finns kvar, likaså gruvlaven vid Adelswärds schakt samt Storgruvelaven som renoverades i slutet av 1980-talet. Filmen om Storgruvelaven är gjord av Filmfinity Studios och är producerad av Föreningen Brukskultur Åtvidaberg. Bersbo gruvfält är idag en del av Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd. 

Hemsida: www.brukskultur.se
Facebook: www.facebook.com/BrukskulturAtvidaberg