Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Tidstorp- en soldatfamilj till fots

Hur kunde en enkel soldatfamilj transportera sig i början av 1800 talet? Det fanns inte så mycket att välja på för en soldatfamilj, och även om soldaten i detta torp var ryttare, fanns det ingen häst på gården. Hästen förvarades hos rotebonden och fick endast användas vid övningar och krigsstiutationer. 

Skulle man ta sig in till byn eller till kyrkan, fick man göra det till fots. I soldatkontraktet kunde dock hästskjuts en eller två gånger om året ingå som en löneförmån. Oftast handlade det skjuts till kyrkan för hela familjen kring jul. 

Fråga: Vilka djur fanns vid soldattorpet Tidstorp?

 

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow