Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Höghusen vid Kungsvägen

Höghusen längst till väster byggdes 1964 – 1965, medans de två till öster byggdes 1972. Husen är exempel på att 60- och 70-talets storskaliga byggnader även kan ha arkitektoniska värden. Varje höghus har upp till 6 lägenheter per våningsplan, men mer vanligt med 5 per våning. Vidare finns det bara ett trapphus per hus.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow