Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Kvarnområdet

Vilhelm Edlund (samma person som Edlunds kvarn är namngett efter) lade grunden för kvarnområdet när han 1874 bildade Mjölby Kvarn AB. Det fanns planer på att anlägga den högsta byggnaden (förutom master och radiotorn) i Sverige för tiden – en 76 meter hög silobyggnad. Planerna blev inte av, och istället anlade man byggnaden på en större yta för att minska på höjden.

 I Mjölby har funnits kvarnverksamhet åtminstone sedan 1100-talet. I det längsta var ett tiotal vattendrivna kvarnar belägna i de fall, som nu upptas av ett kraftverk. När kraftstationen stod färdig 1927, flyttade Mjölby Kvarn AB sin verksamhet till läget vid järnvägen. Den äldsta tegelbyggnaden från 1928 med klassicistiska drag är ritad av Knut Pihlström i Norrköping.

   Kvarnen har bytt ägare flera gånger. Den senaste ägaren, Lantmännen Cerealia, beslutade i december 2009 om nedläggning av kvarnverksamheten i Mjölby, varvid en 900-årig tradition gick i graven.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow