Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Villa Vik 

Daniel Ohlsson lät uppföra Villa Vik 1896, och dess charmiga utseende är byggt i dåtidens ideal. Byggnaden har ett stort inglasat stycke emot Svartån. Namnet vet man inte var det kommer ifrån. Här har bland annat Gustaf Gustafsson bott, bror till riksdagsmannen Carl Gustafsson. Det har även funnits en tidningsredaktion och ett handelsbolag. Kommunen köpte in byggnaden 1951. Den rustades upp 1987 av Bostadsbolaget och återfick då sin ursprungliga färgsättning. Vid ombyggnaden delades huset in i fem lägenheter.