Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Järnvägsstationen

Den 15 september 1873 öppnades stambanan mellan Linköping - Mjölby och den 13 december samma år öppnades järnvägen mellan Mjölby - Hallsberg. Samma år byggdes även Järnvägsstationen, efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd, SJ:s chefsarkitekt under 40 år. Stationshuset betraktas som nyrenässans med dess utpräglade rundbågiga fönster. Dagens väntsal var väntsalen för klass III 1873, medans väntsalarna till klass I och klass II låg till vänster (utifrån stationhusets framsida) om nuvarande väntsalen.