Skänninge Rådhus

Rådhuset uppfördes 1770 efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelkrantz.

 I rådhuset inrymdes stadens styrande och dömande myndigheter samt ett häkte. Det har även bland annat inrymt skola, polisstation, brandstation och telegraf.

Huset har byggts om vid flera tillfällen och vid en ombyggnad 1917 under arkitekt Carl Westman ledning fick huset sitt nuvarande utseende.

Här visas stadens och Rådhusets historia i form av texter, bilder och modeller.
Fynd från arkeologiska utgrävningar samsas med skulpturer av Gottfrid Larsson och Carin Nilson. Idag används Rådhuset som utgångspunkt för Skänninges hembygdsförening S:ta Ingrids gille.

 

Välkommen in!