Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Ljungs slott ligger också på en kulle i landskapet, men inte lika högt som Ljungs kyrka. Den här kullen består av berg, med morän på. Torrt och bra att bo på.

Se hur slottets herrar har gjort fina alléer ut från sitt hem! I öster en allé till Ljungs kyrka. I söder en allé till Ljungs östra bro, vid Göta kanal (bron är ur bruk och du kan inte korsa kanalen där). I väster en allé till Ljungs västra bro över Göta kanal

De flesta hus här är privatbostäder. Slottet är öppet vissa dagar för visning. Se Ljung Slott Gå inte in på slottsgården, utan gå lite tillbaka och runt slottet, till Ljungs slotts hamn

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow