Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Två runstenar finns vid Harstads ödekyrkogård nordväst om Bosgård strax utanför Väderstad.

Östergötlands runinskrifter 94

Stenarna var tidigare inmurade i Harstad gamla kyrka. Den östra hittades 1684 i samband med en repararion.

Inskriften lyder: "Asgöta och Gudmund de reste detta minnesmärke efter Oddlög,

som bodde i Haddestad.

Han var en bonde god, dog uti Grekland"

Den västra stenen påträffades 1974 och lyder: "...Jarl reste denna sten efter Otryggs broder..."