Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Mellan Vårfrukyrkan och rådhuset Skänninge

Runstenen påträffades vid kyrkans reparation 1874 då baksidan användes som tröskelsten vid norra kyrkodörren.

Runskriftens betydelse:

"Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel ristade denna sten efter Toste"