Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

 Vistena

 

Svenska Kulturbilder

Runsten av granit, ca 110 cm hög och står vid vägen genom Vistena som var den

gamla vägen från Linköping över Öjebro till Skänninge.

Inspriktionen är i lönnskrift och har inte blivit till fullo tydd,

skulle kunna lyda: ”X satte dessa stenar efter sin fader Y”.

Den är daterad till ca 980-1015