Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

De gamla husen låg utmed Kungsgatan.
Idag går Hamngatan till vänster i bild.
Drömmarnas båge över Stångån invigdes  20 augusti 1999
Foto: Didrik von Essen, 1890-tal (Östergötlands museum)
Foto: Göran Billeson, 2017