Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Miniatyrkyrka i Stavreberg

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

Till det märkliga med kyrkan hör att den byggdes av en 11-årig pojke, Frans Johansson. Det skedde 1852. Men de flesta har antagit att han haft hjälp av andra, troligen då sina äldre bröder. Det har sagts att det skulle legat en äldre kyrka på samma plats och att den skulle ha byggts av en av bönderna i Stavreberg som ett minnesmärke över hans dotter som avlidit, men detta har inte gått att bekräfta. Det fanns rester kvar av denna kyrka när den nya påbörjades.

Frans Johansson var född 1841 och son till Johannes Svensson och dennes hustru Greta Maja Andersdotter. 1848 köpte de en liten gård i Stavreberg. Den gick under namnet ”Klintabiten” efter ett ställe i Adelöv där familjen tidigare bott. De hade fyra söner och de två äldsta blev bönder i Frätsabola respektive Kvarnkärr i Stora Åby. Frans gifte sig 1866 med Eva Carlsdotter (1838 - 1906) och de fick sju barn. Fyra döttrar och en son levde till vuxen ålder. Frans bodde kvar i Stavreberg ända till sin död 1921. Han var över huvud taget en mycket händig man som var anlitad i trakten som trädgårdsmästare, snickare, skomakare och även djurläkare. Dessutom kunde han vid behov vrida leder rätt på människor. Han ympade träd, sålde ekbark till garverier och gjorde även flera mindre nyodlingar på gården. Därutöver var han verksam som söndagsskollärare vid missionshuset i Stava och ska ha varit mycket uppskattad och omtyckt av sina elever. Två av döttrarna, Hilma och Maria, var ogifta och bodde kvar på gården efter faderns död. Senare övergick gården till deras brorsdotter med familj. 

Kyrkan är uppbyggd av sammankilade gråstenar utan något murbruk eller annat byggmaterial. Den är drygt tre meter lång, 1,40 bred och 1,80 hög samt kröns av en avlång sten som ”tornspira”, 70 cm hög. Fönstervalven var sammanfogade av kilformiga huggna stenar. Stenarna togs i åkrarna i närheten.

Kyrkan ligger på en berghäll. Den var ursprungligen försedd med fyra fönster, två på varje långsida. Ingången är på södersidan. Man kunde krypa in ett stycke, men ursprungligen var nog tanken att det skulle finnas mer utrymme invändigt. Genom ingången ser man grundstenen med det inristade årtalet 1852. 

År 1857 gick en epidemi av dysenteri i trakten, bara i Ödeshögs socken dog ca 150 personer under 3 månaders tid, däribland Frans far och en av hans bröder. Då hans andra bröder redan lämnat hemmet fick han nu ta ett större ansvar för gårdens skötsel och driva den vidare tillsammans med sin mor. Det blev nu inte så mycket tid över att fullfölja bygget av kyrkan. Egentligen var det nog meningen att den skulle ha rappats och försetts med torn. 

Efter Frans död sköttes kyrkan omsorgsfullt av hans två döttrar. Också därefter har släkten underhållit och, om så behövts, lagat kyrkan. Under de hårda vintrarna på 1940-talet rasade två av fönstergluggarna in och de sattes sedan igen. Enligt andra uppgifter var det några pojkar som skadade fönstren under lek. Vid bygget av motorvägen på 1940-talet rasade ena gaveln under sprängning, men den lagades. Dessutom gav sig ytterligare ett fönster och även det sattes igen. Nu återstår bara ett fönster, på norra sidan. En av gavlarna har på 1980-talet förstärkts med betong. Omkring år 2000 reparerades också taket.

Även om det inte är så lätt att hitta till platsen har den under åren varit ett populärt besöksmål, och då kyrkan 2002 firade 150 år höll man en friluftsgudstjänst på platsen. Man har också hållit gökottor här.

Det går att nå platsen genom att svänga vänster vid Vida Vättern, åka mot Tällekullen och sedan mot Stavreberg. Efter en kilometer kommer man till en röd ladugård till vänster och en stor lind till höger. Där går en gångstig mot platsen, kyrkan är delvis skymd av träd.  En träskylt och informationstavla finns.  En tidigare skylt ”vandaliserades” av en älg. Besökare är välkomna bara hänsyn tas till tomtmark, gröda och odlingar.

Freddie Hallberg


Stenkyrka

Stavrebergs stenkyrka.

 

Författare: Freddie Hallberg, Östergötlands museum
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Ödeshög
Ort: StavrebergOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram