Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Försvarsanläggning mot inkräktare

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

Mörkret och tystnaden var nästan kompakt, det hördes endast lite prassel i vassen, en uggla hoade på andra sidan sjön. Några viskande röster hördes och lite vågor kluckade mot båtskrovet. Det konstiga var, att tidigare hade vattnet varit tillräckligt djupt för långbåtarna att ta sig framåt mot land, men plötsligt hade det börjat sjunka undan.

Försvarsvallen Göta virke

”Stopp!”, vrålade en röst längst fram i fören, ”det är något här framme”. Plötsligt dök något högt upp, visserligen diffust, men männen på båten anade att något fanns framför dem. När en av dem tände ett bloss, upptäckte de en kraftig jordvall med en hög träkonstruktion ovanpå. Den reste sig bara några meter ifrån dem. De märkte också att vattnet hade dragit sig tillbaka. Männen på båten var fångade i en fälla.

Detta hände – kanske – för ca 1 000 år sedan. Götavirke hade tjänat sitt syfte. Götavirke, försvarsvallen som sträcker sig från sjön Asplången i norr till Lillsjön vid Hylinge i söder, är omkring 3,5 kilometer lång. I dag syns den knappt på sina ställen på grund av skador och diverse ingrepp. Där den är som tydligast syns den som en jordvall, men då den byggdes på 800 - 1000-talet e Kr, var den nog så imponerande med sin träöverbyggnad eller palissad.

Götavirke ingår i ett större försvarssystem. Bara ett par kilometer längre in på fastlandet ligger en äldre försvarsmur, parallellt med Götavirke men något förskjutet, den s k ”Tvärdala-vallen”.

Göta virke

Denna vall, eller försvarsmur, som är en bättre benämning, sträcker sig mellan en fornborg i söder mot sjön Asplången i norr. Det är en kallmurad stenmur med en passage mellan två numera raserade vakttorn. Den ligger längs med dalgången, sydväst om gården Tvärdala. Hur länge denna befästningsmur var i bruk är det ingen som vet, men några hundra år senare anlades ytterligare en försvarsanläggning i form av en vall, Götavirke, utmed Storån.

Uppförandet av vallen måste ha krävt enorma arbetsinsatser. Vallen, uppbyggd av jord, lera och sten, var förstärkt med större stenblock på var sida. Den var upp till tolv meter bred och omkring fyra meter hög. Överst fanns en träpalissad med kraftiga stolpar nedborrade i vallen. Palissaden var byggd av ekträ, som man hämtat i skogarna norr om sjön Asplången och som fraktats dit via Storån. På plats hade man sedan huggit fram virket till palissaden, vilket en mängd kraftiga huggspån vittnar om. På östra sidan om vallen fanns också en vallgrav som var fyra till sex meter bred.

Till skydd mot inkräktare hade man också lyckats skapa ett reglerbart vattensystem. Genom att täppa till såväl Storån som Lillån med hjälp av risgärden som antingen togs bort, så vattnet rann i sina åfåror, eller lades ner, så att dessa steg över sina bräddar, kunde vattennivåerna regleras. På så sätt kunde man alltid hålla vallgraven vattenfylld. Rester av dessa risgärden har påträffats i båda åarna, bl a vid gården Rökstad, bara några kilometer österut.

Utmed Götavirke fanns ett antal gårdar med tillhörande gravfält från vikingatid. Troligen har varje gård haft ansvar för att upprätthålla försvaret för den del av vallen som berörde gården.

Direktiven till uppförandet och förvaltningen av hela detta försvarskomplex måste ha styrts av en person eller ätt med högt uppsatt maktposition och skarp ingenjörshjärna. Man kan slutligen konstatera att det måste ha varit många människor involverade i uppförandet, sannolikt såväl trälar som besuttna.


 Del av Göta virke, försvarsvall

Del av försvarsvallen Göta virke.

 

Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Söderköping
Ort: Västra HusbyOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram