Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Stensö borgruin

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

Hon, Sigrid Karlsdotter, var den vackraste brud han sett. I senaste modet var hon klädd, i siden från topp till tå och med pärlor insydda i klänningen. Han kände sig glad och förväntansfull där han stod i porten till Stensö borg. Här skulle de nu fira sitt bröllop och börja planera sin framtid tillsammans. Hon och han, för evigt sammanvigda tills döden skiljde dem åt. Det var juli månad 1359.

Stensö borgruin

Holmger Torkelsson tillhörde högfrälset och gav Sigrid Karlsdotter en rik morgongåva i form av flera markegendomar och en kvarn. Denna gåva finns omnämnd i ett brev skrivet på Stensö och daterat 30 juli 1359. Det första tornet på Stensö borg anses vara uppfört kring år 1200 och var vid Holmger och Sigrids bröllop redan 150 år gammalt.

Stensö borg ligger på den norra sidan av Vikbolandet. Borgen är placerad på ett högt berg med en vidsträckt utsikt över Bråviken. Under tidig medeltid omgärdades berget av vatten och därmed låg stenbyggnaderna på en ö – Stensö. Idag möter besökaren en ruin bestående av ett välbevarat runt torn, en s k kastal, och flera murpartier som utgjort en ringmur samt resterna efter ytterligare ett torn åt norr. Kastaltornet anses vara byggt kring år 1200 medan ringmuren tillkommit senare. Kanske var det Holmgers släktingar som försett borgen med en ringmur. De hade åtminstone råd till det och modet på kontinenten förespråkade ringmurar kring borgarna. Det kanske även fanns verkliga hot både från land och från sjösidan som gjorde att en mur kändes nödvändig.

Kastaltornet är uppfört av gråsten och är drygt 13 meter i diameter och har ca 3,5 meter tjocka murar. Hur högt tornet varit är oklart men de tjocka murarna gjorde det möjligt att resa det till en ansenlig höjd mot himlen. I tornet finns två fönstergluggar bevarade. De smalnar av ut mot tornets utsida och kan därmed ha använts både som ljusinsläpp och som skyttegluggar. Dessutom finns resterna efter en trappa i tornets norra del. Bottenvåningen har varit försedd med kryssvalv vars anfanger finns bevarade i murverket. Ringmuren är delvis bevarad till en höjd av 3 m och dess bredd är 1,7 m. Till ringmuren har delvis tegel används, vilket från 1200-talet och framåt var förknippat med lyx och ett eftertraktat byggnadsmaterial. 

Under somrarna 2014 och 2015 utfördes arkeologiska undersökningar av Stensö borgruin. Ett stort antal djurben, borgens sopor, hittades. De berättar om livet och mathållningen i borgen. Man hade tillagat spädgris, får/get, nötdjur och kyckling. Dessutom har fisk funnits på menyn.

Vid grävningarna påträffades även tegelstenar som utsatts för sådan hög värme att de förvandlats till glas. Kan detta avslöja hur och när Stensö borg övergavs? Blev den nedbränd? Medeltiden var en orolig tidsperiod och stridigheter var vanliga.  En tradition menar att Stensö borg intogs och förstördes under Engelbrektsupproret på 1430-talet, men detta är enbart en tradition och inga säkra belägg finns att Stensö gick under vid upproret.

En vacker droppformad brosch med sex infattade blå glaspärlor påträffades vid en av grävningarna. Broschen har daterats till mellan 1250 och 1350, alltså före bröllopet mellan Holmger och Sigrid. Någon högättad kvinna har förlorat sin älskade brosch vid sin vistelse på borgen. Synd med dateringen, för det hade ju varit kittlande att tänka sig att någon på bröllopsfesten hade virvlat runt i dansen, hakat fast med broschen i sin danspartner och för evigt blivit av med den in i historiens dunkel – tills nu när arkeologerna fann den!

Marie Ohlsén


Skylt Stensö borgruin

Utgrävning i tornet 2015

Stensö borgruin

Stensö trappa

Detaljer från Stensö borgruin.

 

Författare: Marie Ohlsén, Östergötlands museum
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Norrköping
Ort: StensöOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram