Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Huvudbyggnad Norrvikens trädgårdar

Norrvikens Trädgårdar

Byggnader/arkitektur, Platser

Norr om Norrköping, på en naturskön plats på Kolmårdsbranten med vidunderlig utsikt över Bråviken, ligger en fantastisk villa omgiven av en vildvuxen fruktträdgård och förfallna växthus. Det är Norrvikens trädgårdar. Alltså föregångaren till dagens berömda trädgårdar utanför Båstad.

Trädgårdsmästare Rudolf Abelin, som blev en av 1900-talets mest betydelsefulla trädgårdsanläggare, uppförde här på 1890-talet ett bostadshus med omgivande terrasser, trädgårdsmästeri, drivhus och orangerier. Rudolf Abelin, som var född 1864 i Stockholm, växte upp i Östergötland. Först på Bjärka-Säby i Vist socken och därefter på Norsholm. Från 1878 hyrde hans far, general G R Abelin, Björnsnäs herrgård i Kvillinge socken gränsande mot Bråviken. Föräldrarnas planer var att deras enda son skulle läsa juridik, men en ögonsjukdom hindrade honom från att fullfölja studierna. Istället utbildade han sig till trädgårdsmästare i Köpenhamn. Efter examen 1888 återvände han till Björnsnäs. På ägorna uppförde han sin första egna anläggning med ett bostadshus omgivet av en stor fruktträdgård. Abelin gav denna trädgårdsanläggning namnet Norrviken efter Bråvikens innersta norra vik. Huvudbyggnaden är ritad av arkitekten Agi Lindegren. Lindegren var en konstnärlig mångsysslare inom arkitekturen och verkade som bl a slottsarkitekt och dekorationsmålare. Rudolf Abelin samarbetade även med flera andra av den tidens främsta arkitekter, såsom Isac Gustaf Clason, Carl Westman och Ragnar Östberg.

Gränsande mot Norrviken ligger parken till den förmögna Norrköpingsfamiljen Swartz sommarvilla Stenkullen. I parkens östra del uppfördes 1890 en sommarvilla för sonen, affärsmannen och finansministern Carl Swartz, även den ritad av arkitekten Agi Lindegren. Den fick namnet Villa Skoga och blev, som många sommarvillor där arkitekterna fick fria händer, djärv och experimentell. Den är uppförd i en för tiden typisk engelsk-amerikanskt inspirerad arkitektur och är ett sällsynt välbevarat exempel på sin tids byggnadsideal.

Norrvikens huvudbyggnad har dock en helt annan prägel. Det är en mycket originell byggnad förlagd med huvudfasaden mot sydöst. Den består av två sammanbyggda vinkelställda längor med sadeltak samt en tornliknande osymmetriskt placerad överbyggnad. Mellan gavlarna finns en indragen veranda. Grunden är murad av slaggsten och fasaderna som ursprungligen sannolikt var mörkbruna har omväxlande liggande och stående panel samt något utkragade övervåningar. På fotografiet från 1898 har villan nästan en fornnordisk karaktär med sina mörka fasader och utskjutande gavlar. Den stora hallen i husets mitt har en mycket spännande dekorationsmålning och färgsättning i orange och grönt som för tankarna till Carl Larssons Sundborn.

Abelin anlade en stor fruktträdgård på sydsluttningen framför huset och startade dessutom en trädgårdsskola för kvinnliga elever. Trädgårdsskolan utvecklades sedan vidare på Adelsnäs utanför Åtvidaberg efter en förfrågan från godsherren baron Theodor Adelswärd. Abelin var en stor folkbildare och gav ut ett flertal handböcker om frukt- och trädgårdsodling. Boken Den mindre Trädgården, En bok för Täppan och Torpet, som utgavs 1903, är tillägnad; "Herr Baron Theodor Adelswärd den klarsynte och verksamme nitälskaren för trädgårdsodlingen vid de mindre hemmen ägnas liksom förut dessa tankar och iakttagelser".
År 1906 inköpte Abelin gården Lilla Båstad vid Hallandsåsen, enligt uppgift var det Ellen Key som hade tipsat honom om den förfallna gården vid Laholmsbukten. Det antyds att Abelin hade kommit i ekonomiska svårigheter och hade stora skulder till sin svåger Philip Trozelli på Björnsnäs som han flydde från. Vid Lilla Båstad anlades så småningom en storartad trädgårdsanläggning, som stod färdig 1918. De nya trädgårdarna, som idag är en av landets bäst bevarade trädgårdar från 1900-talet, fick samma namn; Norrvikens trädgårdar.

Norrvikens trädgårdar 1898. Foto: Östergötlands länsmuseum

Norrvikens trädgårdar 1898. Foto: Östergötlands länsmuseum

Växthus. Foto: Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum

Växthus. Foto: Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum

Villa Skoga ligger granne med Norrviken och är också uppförd efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Foto: Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum

Villa Skoga ligger granne med Norrviken och är också uppförd efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Foto: Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum

Källor:
Johansson, Britt-Inger. 1997. I tidens stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk 1858-1927.
Wærn, Kolbjörn. 2000. Rudolf Abelin (1864-1961). Ingår i Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år.
Östergötlands länsmuseums arkiv.
Muntliga uppgifter av Lars Magnus Trozelli, Björnsnäs, 2009.

Författare: Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum, april 2009
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Upphovsman: Agi Lindegren
Kommun: Norrköping
Ort: Föreningshuset Fontänen

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram