Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Ida Werner. Akvarellkopia (okänd konstnär) av originalmålning i olja av Nils Thelin. Bild: Östergötlands museum

Ida Werner, 1809-1870

Personer/Livsöden, Berättelser/fenomen

Ida Sara Elisabeth Gradman föddes den 11 mars 1809 i Göteborg. Hon var dotter till handelsmannen och sjökaptenen Johan Gradman och hans hustru Johanna (Jenny) Minten. Ida hade själv ett starkt konstnärligt intresse och hon och efterlevande till henne har på flera sätt påverkat Linköpings kulturliv.

Lyssna

Efter faderns död bodde modern i ett hus nära domkyrkan i Linköping. Där fanns många minnen från makens utlandsfärder. Modern beskrivs av dottersonen Gotthard Werner som en lång, mager och mörk gumma med skarpa drag. Konstnärliga intressen fanns i släkten och måste ha visat sig tidigt även hos dottern Ida, som var ett av fyra syskon.

Heinrich Werner. Akvarellkopia (okänd konstnär) av originalmålning i olja av Christian Berger. Bild: Östergötlands museumSedan familjen kommit på relativt obestånd fick Ida, som 16-åring, arbeta som lärarinna för yngre flickor. Ganska snart kom hon att träffa sin blivande man, bataljonsläkaren Heinrich Werner, som var född i Braunschweig, Tyskland. Denne hade 1806 tillfångatagits av fransmännen vid Jena och sedan 1808 kommit till Sverige då han ville undgå att enrolleras som soldat i Napoleons armé.
Bild: Heinrich Werner. Akvarellkopia (okänd konstnär) av originalmålning i olja av Christian Berger (Östergötlands museum).

Bröllopet stod 1829 och de nygifta bosatte sig i ett hus vid Stora Torgets sydvästra hörn. De hyrde andra våningen i den s.k. Westmanska gården. Sommartid bodde de vid nuvarande Kungsgatan, det som sedan fick namnet Wernerska trädgården. Området låg på den tiden utanför stadens område.

En av Ida Werners många naturtrogna akvarellmålningar. Bild: Östergötlands museumIda Werners konstnärliga intressen tog sig många uttryck. Hon målade på porslin, akvareller och målade även av personer efter engelska nålstick. Hon var mycket driven och skicklig och återgav sina motiv med stor naturtrogenhet.
Bild: En av Ida Werners många naturtrogna akvarellmålningar (Östergötlands museum).

Sonen Gotthard ger i sina minnen en varm och positiv bild av hemmet och föräldrarna. Fadern var visserligen ofta strängt upptagen med arbete, men var en ganska human person, om än med en viss hetsig läggning på vilken hustrun förstod att lägga sordin. Ida framstår i sonen Gotthards minnen som en livlig, energisk men också förståndig person. Hon var också påfallande handlingskraftig.

Ida och Heinrich fick fyra barn. Det var dottern Ida (1830-1892), gift med Leonard Westman på Valla, dottern Jenny (1831-1874), gift med prosten Per Niklas Dahlgren i Ekebyborna. De två sönerna var konstnären Gotthard Werner (1837-1903) samt lotsfördelningschefen i Norrköping Henrik Werner (1842-1886).

1849 avled doktor Werner efter en tids sjukdom. Han hade insjuknat i Skåne i samband med dansk-tyska kriget. Gotthard Werner berättar om den stora uppslutningen vid begravningen vid vars slut "Lillebror sprang ut i trädgården och gav sin begravningsconfekt åt hjälpkäringens barn".

Ida var nu 40 år gammal och bodde kvar några år vid Stora Torget. Vistelserna vid Wernerska trädgården upphörde. 1857 flyttade hon till Stockholm. En tid hade hon dessförinnan varit i Åmål som husföreståndarinna hos sin bror Theodor. Orsaken till flyttningen till Stockholm var förmodligen att sonen Henrik kommit in vid Karlberg och att sonen Gotthard samtidigt kommit in vid Konstakademin. Då Gotthard senare vistades i Paris på 1860-talet var hon tidvis hos honom och det var då som hon enligt uppgift ska ha arbetat åt den franska porslinsfabriken i Sèvres. Hon ska även ha erbjudits anställning där om hon ville bosätta sig i Paris. Hon sökte hjälpa sonen ekonomiskt så gott hon kunde efter omständigheterna.

Ida Werner avled i Stockholm den 14 april 1870.

Genom Henrik Westmans (dotterson till Ida) donationer till Östergötlands museum har mycket av Ida Werners arbeten kommit att bevaras här i Linköping. I Östergötlands museum finns nu över 100 studieteckningar samt ett 70-tal studier och förlagor till blomsterdekorationer för porslinsmålning och ett 40-tal stilleben. Dessutom finns ett större antal målade porslinspjäser samt flera album med landskapsstudier.

I Henrik Westmans arkiv på Stifts- och landsbiblioteket finns en del anteckningsböcker som tillhört henne med reseanteckningar, dikter och reflektioner, anteckningar om lästa böcker med mera.

Källor:

Cederström, Gustaf "Gotthard Werner I: En bok om Östergötland". Utgiven av Alice Trolle under red. av Birger Mörner (Stockholm, 1915)

Cnattingius, Bengt "Gotthard Werners minnen" (Linköping, 1976)

Cnattingius, Bengt "Henrik Westman på Valla" (Linköping, 1967)

Kugelberg, Arvid "Gamla gårdar i Linköping" (Linköping, 1971)

Stenhammar Wilhelm och Stenbock, Reinhold "Andra lifgrenadjärregementets historia 1552-1927. Biografiska anteckningar." (Linköping, 1941)

"Svenskt konstnärslexikon, bd V" (Malmö, 1967)

Tidningsartikel ÖC 1938-02-12 (Wernerska trädgården) Henrik Westmans arkiv och brevsamling på Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. (Innehåller bland annat minnesanteckningar av Gotthard Werner).

Författare: Freddie Hallberg, Östergötlands länsmuseum, maj 2004
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Linköping

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram