Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Skogschefen och disponenten Vilhelm Kugelberg

En gammal skogsman reflekterar

Bland de skogsmän som vigt sin livsgärning åt företagets skogar spelar förre skogschefen Vilhelm Kugelberg en framträdande roll. Han skrev mycket och gärna. Nedanstående knippe citat får oss att förstå hur historien ständigt upprepar sig. 

Januari 1937
Virkesmassorna särskilt i åldersklasserna I och II (0–40 år) äro för låga. Detta måste bero på från början otillfredsställande föryngringar och för hårt drivna gallringar eller bådadera i skön blandning.

Juni 1941
Det ser ut som om nu och en del år framöver endast skulle huggas halva tillväxten, försåvida man inte vill "slakta" för då finns ju alltid att ta. Alla högproduktiva granbestånd äro jämnåldriga och hittills har ej kunnat visas en sådan alstring vid blädningsbruk, men vackert är det på de få ställen där det passar och lyckas.

April 1942
Det är något av det mest upplyftande jag vet, att stå i en skog och spekulera över huru goda för­ut­sätt­ning­ar skola komma att utveckla sig till framtida skönhet och nytta. Jag struntar då i att förgifta mina drömmar med huruvida kommande släkter komma att sätta värde på vad vi mena med kva­li­tet.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram