Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Barkning av timmerstock

Skogen vid efterkrigstiden 1950-talet och framåt

Som ett resultat av den intensiva skogsodling som efterträdde träkolstidens oordnade blädningar uppstod i början av 1900-­talet en arealmässig övervikt av yngre skog. Puckeln blev så hög att snedfördelningen aldrig kunde utjämnas. 

Från 1950-talet och framåt har därför Holmens gamla bruksskogar innehållit en stor andel slutavverkningsmogen skog, samtidigt som ungskogar på igenplanterad jordbruksmark med en fjärdedel utökat den produktiva skogsmarksarealen. Stora arealer befann sig under första halvan av 1900-talet i sina mest växtkraftiga åldrar. Virkesförråden per hektar fortsatte därför att öka trots en omfattande överföring av tidigare öppen jordbruksmark till skog.

Virkesförrådet ökade från mindre än hundra kubikmeter per hektar vid sekelskiftet till närmare etthundrafemtio kubikmeter per hektar, då de nya taxeringsresultaten förelåg år 1951. Från femtio­talet fanns därmed en stor slutavverkningspotential. Möjligheterna till "huggsexa" förelåg, men ägarna agerade med stor försiktighet och skogsskötseln åsidosattes aldrig.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram