Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Akta skogen

Nedanstående kärleksfullt broderade bonad sitter fastnaglad på en blommig tjugotalstapet i en museal torpstuga någonstans i en av våra skogs­byg­der. Texten utgör första strofen i en dikt av "M. Elmbladh", införd i Folkskolans Läsebok år 1919.

Broderad bonad

Aktsamheten om skogen i dess egenskap av nationell tillgång förleder stundom vårt svenska folk till intressekonflikter. Att omsorgen om skogen så småningom fick hög prioritet bevisas av nedanstående citat ur en skrivelse från Finspångs Styckebruks förvaltare till skolstyrelsen i Risinge socken år 1875:

"Då jag förmodar, det intresserar Eder att allmogens barn må bibringas insikter i Skogskultur och tillfälle nu erbjudes att utan kostnad för kommunen och med fördel för barnen få deltaga i plantering af barrskog, hemställes att de 11-åriga och däröver äldre barnen i Häradstorps, Lotorps och Malthults skolor måtte lämnas 14 dagars ledighet för att sysselsättas med skogsplantering."

Finspång den 25 april 1875. L.E. Boman

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram