Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Tallar

Stormaktstidens skogshushållning

På 1600- och 1700-talen klagade bergsnäringen över skogsbrist, vilket mest var ett utslag av konkurrensen järnbruken emellan, ty någon mil bortom byarna susade sjumilaskogarna orörda.

I efterhand vet vi, att det samlade bergsbruket under stormaktstiden aldrig utnyttjade mer än några få hundradelar av Sveriges totala skogs till gångar, vilket inte motsäger det faktum, att de närmast bygderna belägna skogarna blev hårt avverkade.  Vi vet också, att den förmenta skogsbristen mest bestod av fysiska svårigheter, att förse järnbergslagens hyttor och hamrar med tillräckliga mängder träkol.

Den tidiga produktionstekniken krävde träkol, men träkolen tålde inte de omilda transporterna på den tidens urusla vägar. Kolen kunde därför inte fraktas långväga, vilket indirekt blev anledningen till, att skogen inom hyttor och hamrars närområde avverkades skoningslöst. Sönderhuggna skogar bredde ut sig i smältugnarna och järnbrukens närområden, men längre bort stod gammelskogen kvar, ofta hårt skattad på timmerträd, men ändå tämligen orörd.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram