Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Wahlbecks fabriker

I början av 1910-talet ville bröderna Wahlbeck på allvar utveckla sin verksamhet. Rörelsen behövde flytta från det trånga Kanbergsgärdet. Lösningen blev köpet av lantbruksfastigheten Johannesborg strax söder om Griftegården. Fastighetens ägofigur var närmast idealisk för Wahlbecks, då tomtens västra del gav plats åt en 300 meter lång tågvirkesbana. 

Etablering på det nya området kom till stånd 1913 och bröderna kom att bebygga fabriksområdet i en anmärkningsvärd takt. Den första fabriksbyggnaden kontrakterades redan före de tillträtt marken. 

Genom förvärv av den intilliggande fastigheten Fridtuna 1940 gavs nya markområden för utveckling av företaget. Fabriksområdet omfattade nu 85 000 kvm och gav utkomst för som mest 800 anställda.

Arbetsstyrkan framför "Norra fabriken" hösten 1916.
Arbetsstyrkan framför "Norra fabriken" hösten 1916. Företaget hade vid tiden 24 män och 17 kvinnor samt en åkare med häst anställda. 
Foto: Gotthard Wahlbeck

Fabriksområdet sommaren 1920. I mitten ses kontorsbyggnaden som uppfördes 1917, flankerad av "Norra" respektive "Södra" fabriken
Fabriksområdet sommaren 1920. I mitten ses kontorsbyggnaden som uppfördes 1917, flankerad av "Norra" respektive "Södra" fabriken. I bakgrunden skymtar tågvirkesbanan.
Foto: Gotthard Wahlbeck

Wahlbecks fabriker som det utvecklats till och med 1951.
Wahlbecks fabriker som det utvecklats till och med 1951. Ett för tiden modernt företag mitt i en högkonjunktur med rationell organisation och utvecklat ansvar för de anställda. Foto: Okänd

De nya fabrikerna på Johannesborg gjordes ljusa och luftiga. Spinneriet 1920. Foto: Gotthard Wahlbeck
De nya fabrikerna på Johannesborg gjordes ljusa och luftiga. Spinneriet 1920. Foto: Gotthard Wahlbeck

Interiör från tågvirkesbanan 1920. Här kunde tågvirke slås i standardlängden 300 meter.  Foto: Gotthard Wahlbeck
Interiör från tågvirkesbanan 1920. Här kunde tågvirke slås i standardlängden 300 meter. 
Foto: Gotthard Wahlbeck

Interiör från Spinneriet 1945. Företaget var viktigt i sin roll att erbjuda industrijobb för kvinnor. Foto: Ateljé Wahlberg
Interiör från Spinneriet 1945. Företaget var viktigt i sin roll att erbjuda industrijobb för kvinnor. Foto: Ateljé Wahlberg

Väveriet 1956. Foto: Wahlbecks
Väveriet 1956. Foto: Wahlbecks

Eivor Eriksson i växeln.  Foto: Wahlbecks, 1952
Eivor Eriksson i växeln. 
Foto: Wahlbecks, 1952

Thyra Lindsten, orderkontoret. Foto: Wahlbecks, 1952
Thyra Lindsten, orderkontoret.
Foto: Wahlbecks, 1952

Personalen i butiken vid Stora torget. Foto: Wahlbecks, 1956
Personalen i butiken vid Stora torget. Foto: Wahlbecks, 1956

Interiör från reklamavdelningen. Foto: Wahlbecks, 1953
Interiör från reklamavdelningen.
Foto: Wahlbecks, 1953

Interiör från laboratoriet. Foto: Wahlbecks, 1956
Interiör från laboratoriet.
Foto: Wahlbecks, 1956

Packrumspersonalen. Foto: Wahlbecks, 1951
Packrumspersonalen.
Foto: Wahlbecks, 1951

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram