Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Repslageriet

Mellan åren 1876-1913 hade företaget sin verksamhet på det så kallade Kanbergsgärdet. Tillverkningen var under denna period närmast helt inriktad på framställning av rep.  

Efter några goda begynnelseår satte 1880-talets lågkonjunktur prov på Adolf Fredriks affärssinne. Innan begreppet var uppfunnet löste han sin finansiella kris genom metoden "sale and lease back". Rörelsens fastigheter såldes till byggmästare A G Andersson för att istället hyras tillbaka.  Det frigjorda kapitalet satsade Adolf Fredrik bl.a. på att öppna affär på Blasieholmen i Stockholm. 

Satsningen till trots försattes företaget i konkurs 1888. Efter en ombildning drevs rörelsen en tid i hustruns namn. 1890-talets förbättrade konjunktur kunde emellertid göra Adolf Fredrik skuldfri. Fastigheterna återköptes och nya satsningar tog vid.

Tidig vy över repslageriet på Kanbergsgärdet.
Tidig vy över repslageriet på Kanbergsgärdet. Repslagarebanan går i detta skede helt i det fria. I banans nedre ände är "kontoret" under uppförande. Byggnaden tjänade tidigare som stadens hamnkontoret men flyttades till platsen efter att Adolf Fredrik köpt det 1877. På platsen för "kontoret" uppförde sedermera Gottfrid Wahlbeck en villa för sin familj. Bostaden har idag adressen Storgatan 92. 
Foto: Okänd, odat.

Slagning på tågvirkesbanan 1905. Den främre mannen styr "tvinnhuvudet" med svärd. I bakgrunden styrs aktersläden.
Slagning på tågvirkesbanan 1905. Den främre mannen styr "tvinnhuvudet" med svärd. I bakgrunden styrs aktersläden.
Foto: Gotthard Wahlbeck

De anställda hos Wahlbecks har stannat upp för fotografering våren 1905. Ännu går delar av repslagarebanan i det fria.
De anställda hos Wahlbecks har stannat upp för fotografering våren 1905. Ännu går delar av repslagarebanan i det fria. I bakgrunden skymtar Länsfängelset framför Domkyrkan.
Foto: Gottfrid Wahlbeck

Butiken på Stora torget 5 fungerade som företagets försäljningslokal fram till 1969.
Butiken på Stora torget 5 fungerade som företagets försäljningslokal fram till 1969. Butiken och övrig försäljning samt marknadsföring drevs främst av Ebbe Wahlbeck.
Foto: Gotthard Wahlbeck, cirka 1907

Herr Jaen Lindgren anländer till Wahlbecks kontorsbyggnad i automobil på sommaren 1907.
Herr Jaen Lindgren anländer till Wahlbecks kontorsbyggnad på sommaren 1907. Foto: Okänd

Omslaget till bröderna Wahlbecks priskurant från 1912.
Omslaget till bröderna Wahlbecks priskurant från 1912. Innehållet visar att bröderna tidigt utvecklade affärsrörelsen med försäljning av egna produkter och återförsäljning av lagervaror.​

Repslageriet från vattentornet 1910. Repslagarebanan var nu helt inbyggd.

Repslageriet från vattentornet 1910. Repslagarebanan var nu helt inbyggd. Rakt över bilden går Malmslättsvägen / Storgatan. I bildens vänstra kant skymtas infarten till den nyanlagda Kaserngatan.
Foto: Gotthard Wahlbeck​

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram