Om oss

Verksamheten i Kulturarv Östergötland är inriktad mot att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på olika sätt. Med hjälp av modern teknik och nätverksarbete skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av. 

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet.

Arbetet sker i en bred ABM-samverkan med en mängd institutioner, projekt och föreningar. Till verksamheten finns en ledningsgrupp och en referensgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra vår östgötska historia.

Samarbetsportalen k-arv.se

Hjärtat i verksamheten är hemsidan som fungerar som en virtuell mötesplats, men också som ett skafferi in i vårt gemensamma kulturarv. Vi arbetar för att hålla sidan uppdaterad och välkomnande inför nya aktörer och projekt som hela tiden rör sig över vårt fält.

Digitalisering

Vi arbetar också för att så mycket som möjligt av vårt kulturarv digitaliseras och görs sökbart via exempelvis databaser, samsökningar och internet. Här försöker vi också anpassa arbetet efter de signaler som kommer från nationellt, men även lokalt håll. Inte minst våra ABM-kollegor i andra län utgör här viktiga samarbetspartners.

Mötesplatser

Genom att skapa mötesplatser för länets kulturarvsarbete verkar vi för att skapa samsyn i arbetet med kulturarv, men också för att lyfta fram arbetet i ljuset. Vi vill ha upp kulturarv på agendan helt enkelt. Här arbetar vi exempelvis med regelbundna kulturarvsdagar och andra seminarier, men också strategiskt med så kallade kulturarvsprogram. Mycket av arbetet sker i projektform där vissa projekt, som exempelvis Lokalhistoria på bibliotek har övergått till en stadig verksamhet. En del av det vi talar om här kan du läsa mer om under egna rubriker.

Kontakt

Vi är flera som arbetar direkt med Kulturarv Östergötland.
Du kan antingen ta kontakt med oss via vår gemensamma brevlåda kulturarv@ostergotlandsmuseum.se 
eller via kontaktuppgifterna nedan.
 

Anja Praesto. Foto: Allan Näslund

Anja Praesto
anja.praesto@ostergotlandsmuseum.se
0701 - 80 67 46
Verksamhetssamordnare

 

Janne Boman. Foto: Allan Näslund

Janne Boman
jan.boman@ostergotlandsmuseum.se
0707 - 43 34 15
Ansvarar för IT-utveckling

 

Ann-Charlott Feldt. Foto: Allan Näslund

Ann-Charlott Feldt
ann-charlott.feldt@ostergotlandsmuseum.se 
0708 - 96 14 03 
Omvärldsbevakning/Redaktör

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram