Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Om oss

Verksamheten i Kulturarv Östergötland är inriktad mot att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på olika sätt. Med hjälp av nätverksarbete och modern teknik skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av. 

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet.

Arbetet sker i en bred ABM-samverkan (Arkiv, Bibliotek, Museum) med en mängd institutioner, projekt och föreningar samt företag inom exempelvis besöksnäringen. Till verksamheten finns en styrgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra den östgötska historiaen.

Samarbetsportalen k-arv.se

Hjärtat i verksamheten är hemsidan som fungerar som en virtuell mötesplats, men också som ett skafferi in i vårt gemensamma kulturarv. Vi arbetar för att hålla sidan uppdaterad och välkomnande inför nya aktörer och projekt som hela tiden rör sig inom vårt fält.

Digitalisering

Vi arbetar också för att så mycket som möjligt av vårt kulturarv digitaliseras och görs sökbart via exempelvis databaser, samsökningar och internet. Här försöker vi också anpassa arbetet efter de signaler som kommer från nationellt, men även lokalt håll. Inte minst våra ABM-kollegor i andra län utgör här viktiga samarbetspartners.

Mötesplatser

Genom att skapa mötesplatser för länets kulturarvsarbete verkar vi för att skapa samsyn i arbetet med kulturarv, men också för att lyfta fram arbetet i ljuset. Vi vill uppmärksamma allt det viktiga arbete som görs inom kulturarvsområdet och också belysa vikten av kulturarv och historia som "dragare" inom turismen. Här arbetar vi exempelvis med regelbundna kulturarvsdagar och andra seminarier, men också strategiskt med olika utvecklingsprogram och insamlingsprojekt. Mycket av arbetet sker i projektform där vissa projekt, som exempelvis Lokalhistoria på bibliotek, har övergått till en permanent verksamhet. Du kan läsa mer om vårt uppdrag och våra olika aktiviteter under egna rubriker.

Kontakt

Vi är flera som arbetar direkt med Kulturarv Östergötland.
Du kan antingen ta kontakt med oss via vår gemensamma brevlåda kulturarv@ostergotlandsmuseum.se 
eller via kontaktuppgifterna nedan.
 

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram