Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Nyhet|2018.03.05 kl 10:47

Atlas över Åtvids bergslag

%c3%85tvid_(1)_-_kopia

I höstas utkom Åtvids bergslag som ingår i en serie rapporter under rubriken Atlas över Sveriges bergslag som ges ut av Jernkonoret i samarbete med Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Det är den 22:a rapporten i en serie av 23 planerade.

Rapporterna innehåller text och kartor som berättar om det industriarkeologiska kulturarvet kring de bergshistoriska lämningarna i respektive bergslag. Genom att presentera och koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och levande bebyggelse i miljöerna kan rapporterna fungera som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom den regionala kulturmiljövården. Rapporterna är också vägvisare till bergshistoriska miljöer för forskare, skolor och hembygdsintresserade.

I rapporten från Åtvids bergslag redovisas det historiska materialet mer omfattande än i tidigare rapporter, då detta i större utsträckning publicerats. Dessutom har inventeringsprojektet Skog och Historia bedrivits sedan 1995 i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Östergötlands museum. Därigenom har rikt material av kolbottnar och sentida bebyggelse kunnat tas med i rapporten. Det ger en mer fullständig bild av vilka lämningar som finns bevarade och Åtvids bergslags rika kulturhistoriska innehåll.

Rapporten kan beställas från Jernkontoret. Sedan tidigare finns rapporter från Vånga och Risinge bergslag, Godegårds bergslag och Hällestads bergslag.

Inlagt av: Kulturarv Östergötland

← Tillbaka

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram